توضیحات

معرفی

استفاده ی کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد را می‌توان یکی از نگرانی‌های مسئولین مالی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دانست. به همین خاطر است که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در موسسات یادشده، اهمیت ویژه‌ای دارد.
تجربیات موجود نشانگر آن است که موفقیت چنین موسسات و سازمان‌هایی را می‌باید تا حدی مرهون مدیریت شایسته‌ی وجوه نقد آنها پنداشت که زمینه‌های لازم را برای پرداخت های برنامه‌ریزی شده فراهم کرده است.
در نرم‌افزار حاضر، به عنوان بخشی از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، تلاش بر این است که تسهیلات لازم برای مدیریت بهینه‌ی وجوه نقد و کنترل وضعیت نقدینگی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی مهیا شود.

امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار

 • معرفی مشتریان و دادن سقف اعتباری به مشتریان به تعداد نا محدود .
 • معرفی واحد ها و گروه کالا ها و ریز کالاها و دادن بهای خرید و بهای فروش آنها به تعداد نا محدود .
 • معرفی بانکها و شرحهای ثابت و عناوین حسابها به تعداد نا محدود .
 • فاکتور خرید ، فاکتور فروش ، برگشت از فروش و برگشت از خرید با در نظر گرفتن سریال کالا .
 • دفاتر صندوق ، بانکها ، اسناد و اسناد در جریان وصول و ارتباط بین آنها به تعداد نا محدود .
 • معرفی و تصحیح مرجوعیات گارانتی کالا ها بر اساس شماره سریال قطعه .
 • معرفی اقساط مشتریان به تعداد نا محدود و گزارشات دفتر اقساط و اقساط معوقه بر اساس تاریخ .
 • معرفی تحویل دسته چک ، دستور پرداخت چک و راس گیری چک .
 • امکان معرفی کاربران و رمز و محدوده مجاز عملکرد هر یک از آنها .
 • دارای تسهیلات بازسازی شاخص ها، تهیه نسخه پشتیبان، استفاده از نسخه پشتیبان، تنظیم صفحه کلید، ماشین حساب مهندسی، شماره گیر خودکار تلفن، تنظیم کاغذ و چاپگر می باشد .
 • مجهز به راهنمای کامل کاربر و راهنمای استفاده از صفحه کلید و راهنمای تحلیلگر می باشد .

گزارش ها

 • چاپ فاکتور به فرم ساده، وزارت دارائی بصورت های با جدول و بدون جدول .
 • گزارش مشتریان وکالاها و واحدهای اندازه گیری و عناوین حسابها .
 • گزارش فروش بر اساس شماره مشتری و محدوده تاریخ فاکتور .
 • گزارش فروش به مشتریان بر اساس شماره مشتری و محدوده تاریخ فاکتور .
 • گزارش خلاصه و ریز حساب مشتریان بر اساس شماره مشتری و محدوده تاریخ .
 • گزارش فروش اجناس، گزارش گردش ریز کالا ، گزارش گردش مقداری و گردش ریالی کالا .
 • گزارش عملکرد و سود و زیان بر اساس شماره کالاها و محدوده تاریخ .
 • گزارش دفاتر صندوق ، بانکها ، اسناد و اسناد درجریان وصول اقلام باز و پاس شده اسناد دریافتنی و پرداختنی .
 • چاپ سند دریافت چک و سند تحویل چک بر اساس شماره های رسید و نام دریافت یا پرداخت کننده .
 • چاپ رسید دریافت وجه نقد و رسید پرداخت وجه نقد بر اساس شماره رسید .
 • گزارش ریز فروش کالاها و ریز فروش به مشتریان .
 • گزارش مانده حساب مشتریان و خلاصه حساب مشتریان بر اساس شماره مشتریان و محدوده تاریخ
 • نمودار فروش کالا و نمودار خرید کالا بصورت مقداری و ریالی به سه شکل ستونی ، دایره ای و خطی.