توضیحات

نرم‌ افزار حسابداری صنعتی و بهای تمام شده به عنوان نقطه عطف نرم‌افزارهای مالی ، وظیفه ارائه اطلاعات به موقع، دقیق و مناسب فعالیت ‌های تولیدی و خدماتی بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارد. این نرم‌افزار امکان کنترل فعالیت ‌ها و هزینه ‌ها را در اختیار مدیران و برنامه‌ ریزان قرار میدهد و بستر مناسبی را برای پیاده‌سازی حسابداری سنجش مسئولیت فراهم می‌آورد.
ستاده ‌ها و اطلاعات این نرم‌ افزار می‌ تواند مدیریت را در استفاده بهینه از امکانات بالقوه ، کسب فرصت‌ های جدید، بهبود وضعیت موجود ، برقراری کنترل‌ های عملیاتی و پیش‌بینی دقیق‌ تر آینده‌ی فعالیت ‌ها یاری کند و فرآیند مدیریت را از طریق ارزیابی عینی اطلاعات به دست آمده بهینه سازد.

امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار

پر واضح است که به علت تنوع و ویژگی‌های اختصاصی که در صنایع مختلف وجود دارد، نمی‌توان سیستم بهای تمام شده را در قالب یک نرم‌افزار آماده ارائه کرد. از سوی دیگر تولید این نرم‌افزار از ابتدا برای هر شرکت، نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی خواهد بود. بر این اساس، در تولید این نرم‌افزار ، روشی به کارگرفته شده است که با استفاده از آن می‌توان در مدت زمان قابل قبولی نرم‌افزار را برای هر شرکت متناسب‌سازی کرد.
ویژگی‌ ها و امکانات معرفی شده ، به صورت Engine اصلی این نرم‌افزار تهیه شده که با توجه به توضیح بالا، ضروری است پس از طی مراحل شناخت و طراحی رویه و روش‌ های بهای تمام شده، فعالیت متناسب ‌سازی منطبق با نیاز مشتری انجام شود.

معرفی انواع هزینه, عوامل هزینه, دوایر هزینه

معرفی گروه مواد اولیه و معرفی مواد اولیه
معرفی محصولات واسطه ای و محصولات اصلی
معرفی ضایعات عادی, مبانی تسهیم, تسهیم هزینه
معرفی نحوه جذب سربار
معرفی کارت استاندارد محصول

معرفی اطلاعات بودجه اعم از :

 • مقدار تولید
 • نرخ های مواد اولیه
 • هزینه های بودجه

معرفی اطلاعات واقعی اعم از :

 • تولید
 • مواد اولیه مصرفی
 • هزینه ها
 • ساعات کارکرد
 • توقفات
 • ضایعات

امکان معرفی کاربران و رمز و محدوده مجاز عملکرد هر یک از آنها توسط مدیر سیستم
امکان اتصال هر تعداد کاربر شبکه به صورت همزمان , استفاده از قفل سخت افزاری USB و CD نصب
دارای امکانات بهنگام سازی اطلاعات، تهیه و استفاده نسخه پشتیبان، ماشین حساب و تنظیمات عنوان و آرم شرکت و پاورقی گزارشات و…
امکان ارسال کلیه گزارشات به فرمت های Text , Word , Excel و …
سیستم عامل ایستگاه کاری Windows 98/2000/XP
سیستم عامل سرویس دهنده Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP

گزارش ها

گزارشات بودجه :

 • مقادیر تولید
 • نرخ های مواد اولیه
 • هزینه دوایر قبل از تسهیم (بر حسب نوع هزینه یا دوایر)
 • هزینه دوایر بعد از تسهیم (بر حسب یک نوع دایره یا مجموع دوایر)

گزارشات واقعی :

 • تولید
 • مواد اولیه مصرفی
 • هزینه دوایر قبل از تسهیم
 • هزینه دوایر بعد از تسهیم
 • ساعات کارکرد
 • توقفات
 • ضایعات عینی

گزارشات مقایسه ای :

 • تولید واقعی و بودجه (بر حسب دایره یا دوایر)
 • مواد اولیه مصرف شده واقعی و بودجه(بر حسب مشروح, گروه, جمع گروه ها, یک نوع مواد اولیه, دایره مصرف کننده)
 • هزینه های واقعی و بودجه(بر حسب نوع هزینه, دایره, مجموع دوایر)

گزارشات هزینه :

 • مواد اولیه مصرفی
 • دستمزد مستقیم تولید
 • سربار تولید