توضیحات

امکانات و ویژگی های اصلی نرم افزار

 • معرفی اعطای حساب های جاری و اعطای حساب های پس انداز به تعداد نا محدود
 • معرفی اعطای وام قرض الحسنه و اعطای وامهای کوتاه مدت به تعداد نا محدود
 • معرفی حسابهای داخلی و متفرقه صندوق به تعداد نامحدود
 • معرفی پرداخت فیش نقدی حساب جاری و معرفی پاس چک های حساب جاری به تعداد نامحدود
 • معرفی عملیات پرداخت و دریافت حساب پس انداز به تعداد نامحدود
 • معرفی قبض رسید وام و پرداخت قسط به تعداد نامحدود
 • معرفی عملیات مربوط به حساب های داخلی صندوق به تعداد نامحدود
 • صدور دسته چک و نیز صدور گواهی عدم پرداخت چک و ثبت در پرونده حساب مربوطه
 • صدور دفترچه قسط و نیز صدور اخطاریه اقساط معوقه
 • عملیات واگذاری اسناد و چک و نیز عملیات وصول اسناد واگذاری شده
 • امکان ارسال حسابها به سند حسابداری و نیز دارای سند حسابداری
 • امکان معرفی کاربران و رمز و محدوده مجاز عملکرد هر یک از آنها توسط مدیر سیستم
 • امکان اتصال هر تعداد کاربر شبکه به صورت همزمان , استفاده از قفل سخت افزاری USB و CD نصب
 • دارای امکانات بهنگام سازی اطلاعات، تهیه و استفاده نسخه پشتیبان، ماشین حساب و تنظیمات عنوان و آرم شرکت و پاورقی گزارشات و…
 • رعایت استانداردهای نماتن (نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار )در تولید و توسعه نرم افزار و دارای یک معماری Enterprise چند لایه ای در طراحی نرم افزار لحاظ شده است به نحوی که تغییر دادن لایه Business و یا Presentation بدون تغییر سایر قسمت ها امکان پذیر است

 

گزارش ها

 • گزارشات کلی از افتتاح حساب های جاری و پس انداز و اعطای وام قرض الحسنه و حسابهای گردش داخلی
 • گزارشات کلی از واریزی حساب جاری و پاس چک های حساب جاری
 • گزارش خلاصه عملیات روزانه بانک و نیز گزارش تفضیلی عملیات روزانه بانک
 • گزارش کارتکس عملکرد حساب جاری و گزارش کارتکس عملکرد حساب پس انداز و گزارش کارتکس عملکرد وام قرض الحسنه و نیز گزارش کارتکس عملکرد حساب های داخلی صندوق
 • گزارش از لیست وام های تاخیری تا تاریخ مورد نظر
 • گزارش صدور دفترچه قسط بصورت کامپیوتری
 • گزارش چاپ برگه اخطاریه اقساط معوقه به وام گیرنده و ضامن
 • گزارش اسناد واگذاری شده و نیز گزارش صدور گواهی عدم پرداخت چک
 • گزارش سند حسابداری بر اساس محدوده شماره سند یا تاریخ سند
 • گزارش گردش حسابهای کل بر اساس محدوده تاریخ و گزارش دفتر کل بر اساس محدوده نوع حساب
 • امکان ارسال کلیه گزارشات به فرمت های Text , Word , Excel و …
 • سیستم عامل ایستگاه کاری Windows 98/2000/XP
 • سیستم عامل سرویس دهنده Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP