توضیحات

امکانات  و ویژگی های اصلی نرم افزار
 • معرفی طرف های حساب و دادن سقف اعتباری
 • معرفی پزشکان و مشخصات آنها و درصد حق السهم پزشکان
 • معرفی خدمات دندانپزشکی و تعرفه قیمت ها
 • معرفی و ثبت پذیرش بیماران به همراه مشخات بیمار و پزشک و خدمات انجام شده در هر پذیرش تعرفه قیمت و تخفیف و سهم پزشک و سهم مطب و مشخصات داندان ها و بیماری داندان ها
 • معرفی تعیین وقت قبلی بیماران به همراه ثبت تاریخ و ساعت و نام پزشک
 • معرفی کالا ها و مواد دندانپزشکی و دادن بهای خرید و بهای فروش و انبار و جستجوی سریع کالا
 • معرفی بانک ها و توضیحات ثابت و عناوین هزینه ها و ثبت یادداشت روزانه
 • فاکتور خرید مواد، فاکتور فروش/مصرف، مرجوعی فروش/مصرف , مرجوعی خرید با در نظر گرفتن سریال کالا و تاریخ انقضا / گارانتی, تعیین اضافات و کسور
 • دفاتر وجوه نقد ، بانک ، چک های اشخاص و چک های خودمان و ثبت هزینه ها
 • معرفی اقساط اشخاص به تعداد نا محدود و گزارشات دفتر اقساط و اقساط معوقه بر اساس تاریخ
 • راس گیری چک و چاپ راس
 • امکان اتصال هر تعداد کاربر شبکه به صورت همزمان , استفاده از قفل سخت افزاری USB و CD نصب
 • امکان معرفی کاربران و رمز و محدوده مجاز عملکرد هر یک از آنها توسط مدیر سیستم
 • دارای امکانات بهنگام سازی اطلاعات، تهیه نسخه پشتیبان ، استفاده از نسخه پشتیبان ، ماشین حساب, بازخوانی و چاپ گزارشات, تغییر سال و شروع سال و انتقال مانده حساب ها به سال جدید
 • رعایت استانداردهای نماتن (نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار )در تولید و توسعه نرم افزار و دارای یک معماری Enterprise چند لایه ای در طراحی نرم افزار لحاظ شده است به نحوی که تغییر دادن لایه Business و یا Presentation بدون تغییر سایر قسمت ها امکان پذیر است

 

گزارش ها

 • چاپ فاکتور فروش/مصرف به فرمت های مختلف و نیز چاپ با سربرگ دندانپزشکی
 • چاپ فاکتور خرید و مرجوعی ها, چاپ رسید و حواله انبار بر اساس فاکتور خرید و فروش
 • گزارش لیست طرف های حساب, گزارش لیست کالاها و تگ خالی انبار و واحدهای سنجش
 • گزارش فروش بر اساس شماره طرف های حساب و محدوده تاریخ فاکتور
 • گزارش فروش به طرف های حساب بر اساس شماره طرف های حساب و محدوده تاریخ فاکتور
 • گزارش صورتحساب اشخاص/بیماران/پزشکان بصورت های خلاصه و ریز و گزارش خلاصه و ریز روزانه
 • گزارش فروش/مصرف کالاها، گزارش گردش ریز کالا ، گزارش گردش مقداری و گردش ریالی کالا
 • گزارش از وجوه نقد و موجودی صندوق، گزارش از گردش و موجودی بانک ها، گزارش از چک های باز و پاس شده خودمان یا اشخاص , گزارش از هزینه ها , گزارش از وضعیت اقساط و اقساط معوقه
 • چاپ سند دریافت چک و سند تحویل چک بر اساس شماره های رسید و نام دریافت یا پرداخت کننده
 • چاپ رسید دریافت وجه نقد و رسید پرداخت وجه نقد بر اساس شماره رسید
 • گزارش ریز فروش کالاها و ریز فروش به اشخاص, گزارش کاردکس کالاها و گزارش کالاهای راکد
 • گزارش مانده حساب اشخاص و خلاصه حساب اشخاص بر اساس شماره اشخاص و محدوده تاریخ
 • گزارش خلاصه عملکرد خدمات دندانپزشکی
 • گزارش ریز عملکرد خدمات دندانپزشکی
 • نمودار فروش کالا و نمودار خرید کالا بصورت مقداری و ریالی به سه شکل ستونی ، دایره ای و خطی
 • امکان ارسال کلیه گزارشات به فرمت های Text , Word , Excel و …
 • سیستم عامل ایستگاه کاری Windows 98/2000/XP
 • سیستم عامل سرویس دهنده Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP