توضیحات

امکانات و  ویژگی های اصلی نرم افزار
 • معرفی مشتریان و طرف های حساب به تعداد نا محدود
 • معرفی بانک های مختلف و تنظیمات چاپ به ازای هر حساب جاری به تعداد نا محدود
 • امکان روئیت و چاپ چک های سر رسید شده به تفکیک چک های خودمان و مشتریان و در نتیجه کسری وجه و یا افزایش وجه در هر روز در هنگام اجرای نرم افزار
 • کنترل دسته چک های تحویلی از بانک های مختلف و ثبت سریال های آنها جهت جلوگیری از سوء استفاده از مفقودی و یا بطلان چک
 • امکان راس گیری بین چک ها و محاسبه سود متعلقه بر اساس در صد مورد نظر و چاپ آن
 • کنترل چک های واگذاری به بانک تا هنگام وصول و یا عدم وصول
 • امکان روئیت و چاپ حساب مشتریان در ارتباط با چک های دریافتی و پرداختی و یا چک های برگشتی
 • مغایرت گیری بانک ها
 • کنترل موجودی بانک ها
 • سازگاری چاپ با انواع پرینتر های لیزری و سوزنی و جوهر افشان
 • امکان معرفی کاربران و رمز و محدوده مجاز عملکرد هر یک از آنها توسط مدیر سیستم
 • امکان اتصال هر تعداد کاربر شبکه به صورت همزمان , استفاده از قفل سخت افزاری USB و CD نصب
 • دارای امکانات بهنگام سازی اطلاعات، تهیه و استفاده نسخه پشتیبان، ماشین حساب و نیز امکانات تنظیمات عنوان و آرم شرکت و پاورقی گزارشات و…
 • رعایت استانداردهای نماتن (نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار )در تولید و توسعه نرم افزار و دارای یک معماری Enterprise چند لایه ای در طراحی نرم افزار لحاظ شده است به نحوی که تغییر دادن لایه Business و یا Presentation بدون تغییر سایر قسمت ها امکان پذیر است

گزارش ها

 • گزارش و چاپ چک بصورت عمودی و افقی جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و خط خوردگی و جلوگیری از دستنویس چک
 • گزارش و چاپ مشخصات چک های باز و پاس شده و هردو از چک های خودمان
 • گزارش و چاپ مشخصات چک های باز و پاس شده و هردو از چک های اشخاص
 • گزارش و چاپ مشخصات چک های باز و پاس شده و هردو از چک های به حساب
 • گزارش رسید چک های خودمان
 • گزارش رسید چک های اشخاص
 • گزارش دفتر بانک بر اساس هر حساب جاری
 • گزارش چک برگ های موجود بر اساس هر حساب جاری
 • گزارش و چاپ مغایرت بانکی
 • امکان ارسال کلیه گزارشات به فرمت های Text , Word , Excel و …
 • سیستم عامل ایستگاه کاری Windows 98/2000/XP
 • سیستم عامل سرویس دهنده Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP